Akční nabídky

Vogtland a Krušnohoří

Vogtland (česky Fojtsko) je historický region rozkládající se na rozhraní České republiky, Saska a Duryňska, přičemž z ČR do něj patří oblast Chebska s Ašským výběžkem. Na východě na tuto oblast plynule navazuje (a prolíní se s ní) oblast Krušných hor (na německé straně Erzgebirge).